Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán trên excel

Kế toán là bộ phận quan trọng đảm bảo quá trình hoạt động linh hoạt ổn định của công ty. Bởi, hoạt động kế toán sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá được chiến lược mang lại hiệu quả, đầu tư sinh lời hay những bước đi đang tiêu tốn tiền một cách lãng phí. Các bảng cân đối tài chính được thành lập để đánh giá được hoạt động thu chi trong doanh nghiệp.

Lập bảng cân đối với phần mềm kế toán đơn giản giúp doanh nghiệp dễ dàng tính toán và đánh giá các số liệu. Nên bắt đầu lập bảng cân đối kế toán như thế nào trên excel? Chia sẻ dưới đây sẽ hướng dẫn người dùng trong thao tác lập bảng kế toán hiệu quả.

Hiểu về vai trò và đặc điểm bảng cân đối kế toán doanh nghiệp

Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính quan trọng của doanh nghiệp, phản ánh tình hình tài chính, tài sản của các doanh nghiệp hiện có. Kế toán viên thực hiện bảng cân đối kế toán tạo ra bức tranh toàn cảnh về giá trị tài sản, nguồn tiền, vốn hiện có của doanh nghiệp, tại thời điểm lập báo cáo: cuối năm, quý, hay tháng.

Có thể hiểu đơn giản, bảng cân đối thể hiện sự cân đối của tài sản và nguồn hình thành tài sản sau mỗi kỳ hạch toán. Dựa trên bảng cân đối này chủ doanh nghiệp có thể đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp có đang phát triển đúng hướng, các chiến lược, định hướng kinh doanh có mang lại hiệu quả.

Dựa trên bảng cân đối tài chính, chủ doanh nghiệp thấy được nguồn vốn có được sử dụng hiệu quả, tạo ra tài sản, mức độ và trình độ sử dụng vốn ở thời điểm hiện tại của doanh nghiệp. 

  • Về phần tài sản: phản ánh được tài sản doanh nghiệp đang sở hữu, định giá và xác định được quy mô công ty. Xác định được tỷ lệ tài sản tồn tại ở các dạng vật chất, phi vật chất…
  • Về phần vốn: thể hiện nguồn hình thành các loại tại sản, qua đó thể hiện trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp phải trả với các khoản nợ. Thông qua nguồn vốn có thể đánh giá được mức độ tự chủ tài chính doanh nghiệp và rủi ro của doanh nghiệp trong kinh doanh.

Quy trình lập bảng cân đối kế toán trên excel

Lập bảng cân đối ngân sách trên excel phức tạp, với nhiều đầu việc cần thực hiện đảm bảo độ chính xác của của các số liệu, vốn và tài sản doanh nghiệp. Các bước dựa trên cơ sở trong sổ dữ liệu để lập bảng cân đối kế toán bằng công cụ excel:

  • Bước 1: gắn mã chỉ tiêu ở bảng cân đối, tương ứng với 2 cột cuối cùng trong bảng cân đối phát sinh năm.
  • Bước 2: Sử dụng hàm Sumif để tính tổng các phát sinh của từng mã đã gắn, từ bảng cân đối phát sinh trong năm.
  • Bước 3: Dùng hàng SUBTOTAL để tính tổng các chỉ tiêu tổng. Thực hiện tương tự cho các phần tài sản và vốn của năm trước và năm sau.

Bảng cân đối kế toán tài chính cho doanh nghiệp sẽ giúp ban lãnh đạo, giám đốc có cái nhìn tổng quan về chiến lược kinh doanh, sử dụng nhân lực, marketing hay sản xuất… có mang lại hiệu quả. Từ đó đánh giá và lựa chọn các giải pháp kinh doanh phù hợp.

Lập báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán không quá khó với công cụ excel hỗ trợ. Khách hàng quan tâm có thể tham khảo thông tin tại https://sme.misa.vn/215228/ke-toan-excel-don-gian/ để được hướng dẫn và hỗ trợ chi tiết.